PL | EN

Dane podstawowe

Monday Development Spółka Akcyjna 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy 
KRS 0000323647
REGON 301054767
NIP 781 183 28 38 
Kapitał zakładowy 7 884 850 PLN w pełni opłacony


Monday Development S.A.
ul. Piątkowska 116, 
60-649 Poznań
tel. 61 6705050, fax 61 6705001
www.mondaydevelopment.pl
biuro@mondaydevelopment.pl

Zarząd

  • Zbigniew Gościcki – Prezes Zarządu
  • Piotr Kasprowicz – Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

  • Arkadiusz Kurkiewicz
  • Zbigniew Gościcki
  • Sławomir Kamiński
  • Sławomir Kiszycki
  • Adam Kościółek

 

Doradca
Copernicus Securities Spółka Akcyjna
ul. Grójecka 5
02-019 Warszawa
XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000249524
REGON 140413771
NIP 107 000 36 07

 

Animator Akcji
Copernicus Securities Spółka Akcyjna
ul. Grójecka 5
02-019 Warszawa
XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000249524
REGON 140413771
NIP 107 000 36 07
Kapitał zakładowy 1 155 056 PLN w pełni opłacony