PL | EN

Dokumenty spółki

Statut
statut - pobierz


Informacje na temat powiązań członków Rady Nadzorczej Monday Development S.A.
oświadczenie w sprawie powiązań Członków Rady Nadzorczej - pobierz
 

Regulamin Walnego Zgromadzenia Monday Development SA
regulamin WZA- pobierz