PL | EN

Raporty bieżące

Raporty bieżące EBI

 

Rok 2017

1/2017
2017-02-03

Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 

Rok 2016

16/2016
2016-08-25
 

Porozumienie dotyczące wycofania aktywów pieniężnych ze spółki Monday Sołacz sp. z o.o. z/s w Poznaniu przez niektórych wspólników

14/2016
2016-08-12

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Monday Development S.A. w dniu 10 sierpnia 2016 r.
12/2016
2016-06-28
Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
11/2016
2016-06-03
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Monday Development S.A.
9/2016
2016-06-02
Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2015 rok

7/2016
2016-03-14

Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2015 rok
5/2016
2016-02-11
Wybór Prezesa Zarządu Spółki oraz dokooptowanie nowego członka Rady Nadzorczej
4/2016
2016-02-11
Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii C
3/2016
2016-01-29
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
2/2016
2016-01-18
Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 90%
1/2016
2016-01-06
Zawarcie przez Monday Development S.A. umowy objęcia akcji.

 

Rok 2015

17/2015
2015-12-23
Sprzedaż akcji, udziałów i opio w dotychczasowych spółkach Grupy Monday
16/2015
2015-11-16
Raport okresowy za III kwartał 2015 r.
15/2015
2015-11-16
Korekta raportu nr 12/2015 - Raport okresowy za II kwartał 2015 r.
14/2015
2015-10-29
Zmiany w Zarządzie Spółki
13/2015
2015-08-18
Korekta raportu nr 12/2015 - Raport okresowy za II kwartał 2015 r.
12/2015
2015-08-14
Raport okresowy za II kwartał 2015 r.
11/2015
2015-07-09

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Monday Development SA w dniu 9 lipca 2015

10/2015
2015-06-12

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Monday Development SA- link
9/2015
2015-06-09
 
Korekta raportu nr 5/2015- Raport okresowy za I kwartał 2015 r.- link
8/2015
2015-06-03
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Monday Development SA- link
7/2015
2015-06-03
 Raport roczny za 2014 rok- link
6/2015
2015-06-01
Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2014 rok.- link
5/2015
2015-05-18
Raport okresowy za I kwartał 2015 r.- link
4/2015
2015-05-06
Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2015 roku - link
3/2015
2015-02-16
Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. - link
2/2015
2015-02-04
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku- link
1/2015
2015-01-10
Umorzenie certyfikatów inwestycyjnych Monday Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i postawienie Monday Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w stan likwidacji.- link

 

Rok 2014

26/2014 2014-12-03 Zmiany w Zarządzie Spółki- link
24/2014 2014-10-08 Nabycie akcji spółek celowych od Monday Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - link
23/2014 2014-09-29

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Monday Development SA w dniu 29 września 2014 r. - link

22/2014 2014-09-02

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Monday Development SA - link
21/2014 2014-08-14 korekta raportu bieżącego EBI 19/2014- link

19/2014
2014-08-14

Raport okresowy za II kwartał 2014 r.- link
18/2014 2014-06-30 Powołanie Zarządu Monday Development SA- link
17/2014 2014-06-30 Zmiana składu Rady Nadzorczej Monday Development SA - link
16/2014 2014-06-30 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Monday Development SA w dniu 30 czerwca 2014 r. - link
15/2014 2014-06-30 Odwołanie prokury samoistnej - link

14/2014
2014-06-02

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Monday Development SA - link

13/2014
2014-05-19

Zamknięcie programu emisji obligacji serii I, J, K i M oraz wykup obligacji serii B, E, F, G i H

10/2014 2014-04-04

Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2013 rok - link
09/2014 2014-04-04 Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały o emisji obligacji- link
08/2014 2014-03-28 Wypełnienie warunku listu intencyjnego z dnia 17 stycznia 2014 roku - link
07/2014
2014-03-06
Upływ terminu wykupu obligacji- link
05/2014
2014-02-07
Upływ terminu wykupu obligacji- link
04/2014
2014-02-04        
Zagrożenie spełnienia warunków listu intencyjnego z dnia 17 stycznia 2014 roku -link
  
03/2014
2014-01-22
Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku- link
02/2014
2014-01-17
Zawarcie listu intencyjnego-link
01/2014
2014-01-15 
Ustanowienie prokury samoistnej- link                            

 

Rok 2013

22/2013
2013-12-31
Rezygnacja Prezesa Zarządu- link
21/2013
2013-12-06
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych- link
19/2013
2013-11-14
Powołanie Członka Zarządu Monday Development SA- link
17/2013
2013-0912
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Monday Development SA w dniu 12 września 2013 r.- link
16/2013
2013-08-14
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Monday Development SA- link
15/2013
2013-08-12
Podpisanie listu intencyjnego- link
14/2013
2012-08-12
Pismo Prezesa Zarządu- link
12/2013
2013-06-21
Istotna informacja. Zakończenie sukcesem programu emisji obligacji: emisja serii G i serii H- link
11/2013    
2013-05-27                       
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Monday Development SA- link                                          
10/2013
2013-05-27  
Korekta raportu bieżącego numer 9/2013- link
9/2013
2013-05-27 

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Monday Development SA w dniu 27 maja 2013 r.- link

8/2013
2013-04-30
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Monday Development SA-link
6/2013
2013-04-29
Zawarcie umowy inwestycyjnej dot. projektu Suchy Las- link

3/2013
2013-03-06                 

Istotna informacja. Zakończenie programu emisji obligacji: emisja serii E i serii F oraz wydłużenie emisji serii B- link
1/2013      
2013-01-28            

Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku- link 
 

 

Rok 2012

13/2012
2012-12-11 

Sprzedaż projektu Botaniczna- link
12/2012
2012-11-09 
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Monday Development SA- link
11/2012
2012-11-08 
Zawarcie istotnej umowy dla inwestycji Palacza- link

9/2012
2012-10-19 

Zmiana składu Rady Nadzorczej Monday Development SA- link
7/2012
2012-06-26   
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Monday Development SA w dniu 26 czerwca 2012 r.- link
6/2012
2012-05-30
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Monday Development SA- link
1/2012
2012-01-03                       
Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku-link
 

 

Rok 2011

26/2011
2011-12-23

Istotna informacja. Zakończenie emisji obligacji serii D-link 
25/2011
2011-12-08
Uchwała Zarządu Monday Development SA w sprawie emisji obligacji serii D- link
24/2011
2011-11-03
Informacja o nieprzystąpieniu do umowy inwestycyjnej- link
22/2011
2011-09-17
Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego budowy parku naukowo - technologicznego- link
21/2011
2011-08-11
Zawarcie umowy inwestycyjnej dot. projektu Palacza- link
19/2011
2011-07-22
Istotne zdarzenie w realizacji projektu- link 
18/2011
2011-07-13
Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo w ramach inwestycji przy ulicy Chwiałkowskiego w Poznaniu- link
17/2011
2011-07-07
Zawarcie istotnej umowy inicjującej realizację nowego projektu deweloperskiego- link
16/2011
2011-06-28
Zmiana składu Rady Nadzorczej Monday Development SA- link
15/2011
2011-06-28
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Monday Development SA w dniu 27 czerwca 2011r.- link

14/2011    
2011-06-22

Zawarcie istotnej umowy-link
13/2011
2011-05-30
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Monday Development SA- link
12/2011
2011-05-27
Zmiana adresu emitenta- link
9/2011
2011-04-22

Korekta raportu nr 4/2011- Raport z działalności za IV kwartał 2010 r.- link

8/2011
2011-04-19

Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2010 rok-link

7/2011
2011-03-04

Zawarcie umowy inicjującej realizację nowego projektu deweloperskiego-link

6/2011
2011-02-17
Istotna informacja. Wcześniejszy wykup obligacji serii A emitowanych 12-go marca 2010 roku - link
5/2011
2011-02-14
Istotna informacja. Zakończenie sukcesem emisji obligacji serii B oraz serii C - link

3/2011  
2011-01-27 

Istotne zdarzenie w realizacji projektu Piątkowska. Sprzedaż kolejnych lokali biurowych o znacznej wartości - link

2/2011
2011-01-18                           
Istotne zdarzenie w realizacji projektu Piątkowska. Sprzedaż lokali biurowych o znacznej wartości - link
1/2010
2011-01-11     
Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku - link

 
 Rok 2010

16/2010
2010-10-06

Wycena funduszu Monday FIZ na 30.06.2010 - link

15/2010
2010-09-15

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - link
14/2010
2010-09-15
Zawarcie umowy inicjującej realizację nowego projektu developerskiego - link

12/2010
2010-08-05

Rozszerzenie inwestycji dla projektu Sokoła - link

11/2010,
2010-07-27

Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku - link

10/2010,
2010-07-21

Istotne zdarzenia w wykonaniu umowy inwestycyjnej z 9 lipca 2010 roku. Wystawienie weksla przez Emitenta - link
9/2010,
2010-07-09 
Zawarcie umowy inwestycyjnej dot. "Projektu Botaniczna" - link

8/2010,
2010-07-09
Informacja o niestosowaniu przez spółkę Monday 
Development S.A. określonych zasad ze zbioru "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect"
 - link

7/2010,
2010-07-03 

Wycena funduszu Monday FIZ na 30.06.2010 - link
6/2010, 
2010-06-28   
Zawarcie porozumienia dotyczącego "Projektu Botaniczna" oraz zmiany statutu w spółce celowej - link
5/2010,
2010-06-25  

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki Monday Development S.A. - link

4/2010,
2010-06-25  

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania instrumentów finansowych na rynku NewConnect - link

3/2010,
2010-06-24
Wprowadzenie instrumentów finansowych spółki Monday Development S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect - link

2/2010,
2010-06-22  

Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect - link 

1/2010,
2010-06-22   
Przystąpienie do systemu EBI - link