PL | EN

Raporty ESPI

Raporty ESPI

2017

3/2017
2017-03-30

Informacja nt. zamiaru nabycia akcji Monday Development S.A. w drodze przymusowego wykupu - link
2/2017
2017-03-29
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Monday Development S.A. - link

1/2017
2017-03-14

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Monday Development S.A. - link

 

2016

4/2016
2016-08-25

Porozumienie dotyczące wycofania aktywów pieniężnych ze spółki Monday Sołacz sp. z o.o. z/s w Poznaniu przez niektórych wspólników - link

3/2016
2016-08-12

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Monday Development S.A. w dniu 10 sierpnia 2016 r. - link
2/2016
2016-06-27
Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Monday Development SA- link

1/2016
2016-06-03

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Monday Development SA- link

2015

Raport RB-W_ASO
2/2016
2015-06-12
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Monday Development SA- link

Raport RB-W_ASO
1/2015
2015-06-10

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Monday Development SA- link

2014

RB-W_ASO
4/2014 2014-09-30
Lista akcjonariuszy na NWZA z dnia 29 września 2014 roku posiadających co najmniej 5% głosów - link
RB-W_ASO
3/2014 2014-09-02
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Monday Development SA- link
RB-W_ASO
2/2014 2014-06-30
Lista akcjonariuszy na ZWZA z dnia 30 czerwca 2014 roku posiadających co najmniej 5% głosów - link
RB-W_ASO           
1/2014
2014-06-02
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Monday Development SA - link

2013

RB-W_ASO
8/2013
2013-09-12
Lista Akcjonariuszyna NWZA 12 września 2013 roku posiadających co najmniej 5% głosów -link
RB-W_ASO 7/2013
2013-08-14
Zwołanie Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Monday Development SA- link
B_ASO 6/2013
2013-08-12
Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez podmiot kontrolowany przez Członka Zarządu i Członka Rady Nadzorczej- link
B_ASO 5/2013
2013-08-12
Informacja o znacznych pakietach - nabycie akcji Emitenta- link
RB_ASO 4/2013
2013-08-12
Informacja o znacznych pakietach - zbycie akcji Emitenta- link
RBW_ASO 3/2013
2013-05-27   
Lista akcjonariuszy na ZWZA 27 maja 2013 roku posiadających co najmniej 5% głosów- link
RBW_ASO 2/2013 
2013-04-30         
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Monday Development SA- link
RB_ASO 1/2013  
2013-01-31        
Informacja o nabyciu akcji przez Prezesa Zarządu- link

 

2012

RBW_ASO2/2012 
2012-06-26               
Lista akcjonariuszy na WZA 26 czerwca 2012 roku posiadających co najmniej 5% głosów- link
 
RBW_ASO1/2012 
2012-05-30
MONDAY DEVELOPMENT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Monday Development SA- link

 

2011

RB_ASO 12/2011
2011-06-29
Lista akcjonariuszy na WZA 27 czerwca 2011 roku posiadających co najmniej 5% głosów- link
RB_ASO 11/2011
2011-06-02
Informacja o znacznych pakietach - zbycie akcji Emitenta- link
RB_ASO 10/2011
2011-05-30
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Monday Development SA- link
RB_ASO 9/2011
2011-05-12
Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Rady Nadzorczej- link
RB_ASO 8/2011
2011-05-12
Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Zarządu- link
RB_ASO 7/2011
2011-05-12
Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez podmiot, w którym Członek Rady Nadzorczej Emitenta zasiada w organach zarządzających- link
RB_ASO 6/2011
2011-05-12
Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez podmiot kontrolowany przez Członka Zarządu i Członka Rady Nadzorczej- link
RB_ASO 5/2011
2011-05-12
Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Rady Nadzorczej- link
RB_ASO 4/2011
2011-05-12
Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Zarządu- link

RB_ASO 3/2011
2011-05-10

Informacja o znacznych pakietach - zbycie akcji Emitenta- link
RB_ASO 2/2011
2011-05-10
Informacja o znacznych pakietach - zbycie akcji Emitenta- link
RB_ASO 1/2011
2011-05-10
Informacja o znacznych pakietach – nabycie akcji Emitenta- link
RB_ASO1/2010   
2010-07-21
Przystąpienie do systemu ESPI - link