Logo Monday Development

FAQ

1. Jak wygląda proces rezerwacji mieszkania?

Wstępna rezerwacja mieszkania u dewelopera Monday Development obowiązuje przez trzy dni i jest ona bezpłatna. Jeśli zainteresowani daną nieruchomością potrzebują więcej czasu np. do załatwienia niezbędnych formalności w banku, zostaje zawarta między nimi a deweloperem umowa rezerwacyjna na okres trzech tygodni z wpłatą 10000 zł, zwrotną w przypadku rozwiązania umowy rezerwacyjnej. Z momentem zawarcia umowy deweloperskiej, kwota ta jest zaliczana na poczet pierwszej wpłaty. Proces rezerwacji mieszkania od dewelopera nie wiąże się zatem z dodatkowymi kosztami.

2. Darmowa rezerwacja mieszkania - na ile czasu możliwe jest zarezerwowanie nieruchomości bez ponoszenia kosztów?

Darmowa rezerwacja mieszkania u dewelopera obejmuje okres trzech dni. Po tym czasie możliwe jest przedłużenie rezerwacji do trzech tygodni, za opłatą 10000 zł. Warto jednak pamiętać, że przy zakupie mieszkania, kwota ta zaliczana jest na poczet pierwszej wpłaty regulowanej umową deweloperską. Zatem, na ile czasu mogę zarezerwować mieszkanie za darmo? Dzięki temu, że opłata jest zwrotna, przy zakupie mieszkania cały okres rezerwacji - trzy tygodnie i trzy dni - ostatecznie jest bezpłatny.

3. Czy opłata za umowę rezerwacyjną jest zwrotna?

Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej z deweloperem oznacza zwrot pieniędzy. Umowa jest zawierana na okres trzech tygodni, a opłata wynosi 10000 zł. Z chwilą rozwiązania umowy następuje zwrot opłaty rezerwacyjnej od dewelopera. A czy opłata rezerwacyjna u dewelopera jest zwrotna w przypadku zawarcia umowy deweloperskiej? W tej sytuacji opłata zaliczana jest na poczet pierwszej wpłaty regulowanej umową deweloperską.

4. Czym różni się umowa deweloperska od umowy przedwstępnej?

Umowa deweloperska a umowa przedwstępna - oba dokumenty różnią się przede wszystkim określonymi w nich zobowiązaniami. Różnica między umową deweloperską a przedwstępną polega na tym, że pierwsza z umów dotyczy inwestycji w trakcie realizacji, a zgodnie z nią deweloper ma obowiązek zawrzeć umowę właściwą oraz wybudować daną nieruchomość. Druga z kolei podpisywana jest, kiedy mieszkanie jest już wybudowane i zobowiązuje zbywcę do przeniesienia własności na nabywcę. Zatem, najogólniej - kiedy umowa deweloperska, a kiedy przedwstępna? Umowa przedwstępna zawierana jest już po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie nieruchomości będącej jej przedmiotem.

5. Podpisanie umowy z deweloperem - jakie dokumenty będą potrzebne, by dopełnić formalności?

Niezbędny dokument, jaki nabywca powinien mieć przy sobie to dokument potwierdzający jego tożsamość. To jedyne, co należy zabrać do podpisania umowy z deweloperem - zawarte w dokumencie dane wystarczą, aby kompleksowo uzupełnić informacje o kupującym wskazane w umowie.

6. Rachunek powierniczy - co to jest?

Rachunek powierniczy to rachunek bankowy prowadzony przez dewelopera dla realizowanej inwestycji. Do czego jest potrzebny? Nabywcy nieruchomości wpłacają na niego określone umową kwoty na poczet budowy zakupionego mieszkania. Deweloper otrzymuje wpłaty za pośrednictwem banku, który kontroluje sposób ich wydatkowania. Rachunek powierniczy jest więc formą zabezpieczenia środków finansowych wpłacanych przez nabywców na rzecz realizacji inwestycji.

7. Co to jest prospekt informacyjny?

Prospekt informacyjny to dokument będący załącznikiem do umowy deweloperskiej, wypełniany przez dewelopera - ma on obowiązek zawarcia w nim zarówno swoich danych identyfikacyjnych oraz kontaktowych, udokumentowanych informacji o doświadczeniu, jak i informacji o inwestycji, zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym. Nabywca ma prawo wglądu w przygotowany przez dewelopera prospekt informacyjny przed podpisaniem umowy sprzedaży, a w przypadku stwierdzenia rozbieżności ze stanem faktycznym odstąpić od jej podpisania. 

8. Kiedy otrzymam klucze do lokalu?

Odbiór techniczny mieszkania a odbiór kluczy - te dwie czynności nie zawsze się pokrywają. Przekazanie kluczy do mieszkania odbywa się z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność - tą z kolei podpisuje się dopiero po odbiorze mieszkania. Jeśli jednak umowa deweloperska stanowi inaczej, odbiór kluczy od dewelopera może mieć miejsce wcześniej - w chwili wspomnianego odbioru technicznego. Wraz z odbiorem kluczy nabywca otrzymuje protokół przekazania kluczy do mieszkania, zawierający informacje m.in. o liczbie kompletów, dacie czy celu przekazania.

9. Jakie koszty dodatkowe ponoszę przy zakupie mieszkania?

Najpopularniejszym kosztem podczas wielu transakcji jest podatek od czynności cywilnoprawnych - zakup mieszkania od dewelopera wiąże się jednak ze zwolnieniem z jego zapłaty. Pozostałe koszty notarialne związane z zakupem mieszkania od dewelopera - czyli opłata za akt notarialny - leżą po stronie nabywcy. Zwolnienie z PCC powoduje jednak, że dodatkowe koszty zakupu mieszkania od dewelopera są niższe, niż w przypadku zakupu mieszkania z rynku wtórnego. 

10. Co to znaczy - stan deweloperski mieszkania?

Stan deweloperski mieszkania to określenie umowne - niezmiennie jednak wskazuje na mieszkanie wybudowane, lecz niewykończone, w którym prace wykończeniowe można rozpocząć natychmiast. Zatem, co oznacza stan deweloperski? Lokale w stanie deweloperskim zapewniają dostęp do mediów, posiadają przygotowane pod wykończenie ściany i podłogi, a także zamontowane okna i drzwi wejściowe. W zależności od tego, jakie elementy wyposażenia zostały wskazane w umowie, w mieszkaniu najczęściej zamontowane są także gniazdka, grzejniki oraz parapety.

11. Jak skorzystać z usługi wykończenia mieszkania pod klucz?

Wykończenie mieszkania pod klucz przez dewelopera to wygodne rozwiązanie. Chcąc skorzystać z tej opcji, wystarczy, że umówisz się na spotkanie z naszym projektantem, wybierzesz odpowiadający Ci pakiet wykończenia i podpiszesz umowę. Całą resztą zajmą się specjaliści. Wykończenie mieszkania pod klucz w Monday Development to kompleksowa usługa, której cena obejmuje spotkanie z projektantem, zakup materiałów oraz prace remontowe.