Logo Monday Development

Badania na temat relacji sąsiedzkich - Międzynarodowy Dzień Sąsiada 2023

Niemal 8 na 10 Polaków podkreśla, jak ważne są dla nich więzi międzyludzkie ze swoimi sąsiadami. Połowa ankietowanych potwierdza, że nawiązywanie relacji sąsiedzkich daje im poczucie bezpieczeństwa, a około 70 proc. podkreśla jak ważna jest dla nich możliwość liczenia na pomocną dłoń sąsiada. Powyższe wyniki wskazują, że mieszkając wśród innych, nie chcemy być anonimowi, a budowanie relacji sąsiedzkich jest dla nas niezwykle istotne.

Badanie zrealizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Sąsiada przez Grupę Unidevelopment, do której należy Monday Development, potwierdziło, że deweloperzy powinni podchodzić do kształtowania się relacji międzyludzkich z niezwykłą uważnością i starannością.

Inwestycja Fama Jeżyce od Monday Development została zaprojektowana w taki sposób, aby spełniać wszystkie te wymagania. Bardzo ważne jest, aby budować osiedla, na których po prostu dobrze się mieszka. 

Międzynarodowy Dzień Sąsiada w 2023 roku przypada na 26 maja. Święto po raz pierwszy obchodzone było w 2010 r. i od początku nieprzerwanie objęte jest patronatem Komisji Europejskiej. 

Dlaczego to święto jest aż tak istotne?

Celem idei Międzynarodowego Dnia Sąsiada, jak podkreślają inicjatorzy, jest pielęgnowanie autentycznych i trwałych relacji oraz otwartości na innych.
Z tej okazji Unidevelopment oraz Monday Development postanowili sprawdzić, jak ważne dla Polaków są więzi sąsiedzkie, a także jakie czynniki wpływają na ich kształtowanie.

 
Relacje ważniejsze na osiedlach

Chociaż poznaniacy o relacjach ze swoimi sąsiadami mają w zanadrzu wiele anegdot czy żartów, to okazuje się, że aż 78 proc. Polaków uważa relacje ze swoimi sąsiadami za bardzo ważne. Około 70 proc. ankietowanych uważa, że na codzienną pomoc możemy liczyć właśnie dzięki relacjom ze swoimi sąsiadami. Co więcej, około 60 proc. wskazało, że kreowanie stosunków sąsiedzkich wzmacnia w nas poczucie bezpieczeństwa. Tak samo liczna grupa uważa, że pozytywne relacje kreują przyjemną atmosferę na osiedlu, a ponad połowa badanych podkreśla, że dobre relacje polepszają komfort życia każdego dnia. 
Warto zauważyć, że dobra atmosfera wynikająca z więzi między sąsiadami odgrywa większą rolę wśród posiadaczy mieszkań (około 70 proc.), niż domów jednorodzinnych (niecałe 50 proc.). Najważniejszym czynnikiem wskazanym przez ponad połowę ankietowanych, odpowiedzialnym za lepsze budowanie relacji między sąsiadami, jest otwartość. To cecha, na której pielęgnowanie stawiają inicjatorzy Międzynarodowego Dnia Sąsiada.
 

Deweloperzy realizujący osiedla, powinni brać pod uwagę aktualne trendy i stawiać potrzeby mieszkańców w centrum uwagi. Obecnie szczególnie ważnym kierunkiem jest wzmacnianie społeczności lokalnych i więzi sąsiedzkich. Nasze badanie potwierdza, że te elementy mają ogromny wpływ na jakość życia. Utwierdza nas to w przekonaniu, że warto tworzyć prawdziwie zrównoważone osiedla. W Unidevelopment oraz w Monday Development realizujemy ten cel, podchodząc kompleksowo do planowania inwestycji i otaczającej je przestrzeni, tak by wpisywały się w lokalną infrastrukturę i stwarzały warunki do realizacji potrzeb związanych z życiem społecznym - mówi Patrycja Świerad, Kierownik ds. Produktu w Unidevelopment SA.

 

W odpowiedzi na potrzebę wzmacniania relacji między sąsiadami powstało osiedle Fama Jeżyce. Monday Development zaprojektował je tak, by spełniało różne potrzeby mieszkańców, również te społeczne. Osiedlając się na Famie właściciele lokali mają możliwość miłego spędzania czasu nie tylko na terenie inwestycji, ale także w pobliskiej okolicy. Wyjście do kina, teatru obiad bądź kolacja w pobliskiej restauracji, spacer po Starym Zoo? To tylko nieliczne propozycje wybrane z szerokiego wachlarza możliwości wzmacniania relacji między sąsiadami, które oferują Jeżyce.

Dla tych, którzy takich możliwości szukają na Famie, powstają ogólnodostępne części wspólne, jak place zabaw, tereny rekreacyjne z miejscami do wypoczynki czy atrakcyjny deptak.

Według przeprowadzonych badań osiedlowa infrastruktura jest szczególnie ceniona przez mieszkańców większych miast. Co trzeci badany wskazał, że inicjatywy takie jak ogródki sąsiedzkie czy spotkania organizowane blisko miejsca zamieszkania są znacznym ułatwieniem w budowaniu relacji między sąsiadami. To ważna informacja dla firm, które w ramach zaangażowania społecznego chcą wyjść poza swoją działalność biznesową i dodatkowo integrować mieszkańców. Unidevelopment SA wraz z Monday Development realizuje te cele, m.in. dzięki kampaniom edukacyjnym i działaniom społecznym przeprowadzanym w pobliżu swoich inwestycji, np. w ramach projektu ekoPOZYTYWNIE – nurtuje nas natura.

 

O BADANIU:
Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI w dniach 26.04-03.05 2023 r. na reprezentatywnej pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu grupie 1022 osób w wieku 18-65 lat.

 

1