Logo Monday Development

Monday Development realizuje strategię ESG przyjętą przez Grupę Unibep

Rada Nadzorcza Unibep SA, spółki tworzącej grupę kapitałową, której częścią jest Unidevelopment SA - właściciel Monday Development, przyjęła dokument pn. „Strategia ESG. Perspektywa 2023-2025”. Zawarte w nim plany dotyczące zrównoważonego rozwoju obejmują swoim zakresem m.in. realizowaną w ramach grupy  działalność deweloperską. Osiągnięcie celów wskazanych w strategii będzie wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz klientów i pozwoli Unidevelopment SA, w tym również Monday Development, wzmocnić swoją pozycję.

– Od lat Grupa Unibep pracuje, mając na względzie kwestie związane z ochroną środowiska, społeczeństwem i ładem korporacyjnym. Ale jako organizacja musimy zrobić kolejny krok – chcemy mieć pewność, że swoją działalność biznesową potrafimy prowadzić zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju – powiedział Dariusz Blocher, Prezes Zarządu Grupy Unibep. - Tego oczekują od nas wszyscy interesariusze Grupy Unibep: klienci, instytucje finansowe, inwestorzy, władze państwowe i samorządowe, organizacje pozarządowe, ale także społeczności lokalne i nasi pracownicy. Jesteśmy przekonani, że przyjęta strategia pozwoli nam działać w sposób bardziej zrównoważony i przyczynić się do tworzenia lepszego świata dla przyszłych pokoleń.

Strategia ESG Grupy Unibep oparta została na pięciu celach strategicznych:
1.    Ograniczenie wpływu na środowisko w całym łańcuchu wartości, minimalizowanie ryzyka środowiskowego i upowszechnianie działań dających szanse na zrównoważoną działalność.
2.    Zapewnienie bezpiecznych i satysfakcjonujących warunków pracy.
3.    Budowanie relacji i rozwój kultury organizacyjnej uwzględniającej ideę zrównoważonego rozwoju.
4.    Upowszechnianie uniwersalnych praw człowieka wśród interesariuszy.
5.    Etyka w działaniu.

Zrównoważona działalność deweloperska
- Jako deweloper działający w ramach Grupy Unibep postrzegamy przyjęcie strategii ESG jako ważny krok. Nasza spółka od 15 lat konsekwentnie buduje zaufanie wśród klientów oraz w otoczeniu biznesowym. Realizując cele zawarte w strategii, będziemy mogli przedstawić wszystkim interesariuszom, mierzalne dane świadczące o zrównoważonym rozwoju. To dodatkowo wzmocni naszą wiarygodność i będzie doskonałą bazą do realizacji celów biznesowych - powiedział Zbigniew Gościcki, Prezes Zarządu Unidevelopment SA.

W obszarze działalności deweloperskiej realizowanej w ramach Grupy Unibep „Strategia ESG. Perspektywa 2023-2025” Spółka Unidevelopment SA, a co za tym idzie - również Monday Development - zobowiązuje się do certyfikacji środowiskowej znaczących projektów deweloperskich. Deweloper zapowiada planowanie inwestycji mieszkalnych w zgodzie z normami środowiskowymi oraz z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Szczególnej ocenie spółka będzie poddawała takie parametry jak. wpływ na zmiany klimatu, zużycie zasobów naturalnych, generowanie odpadów oraz zanieczyszczenie powietrza i wody.

Ponadto, w ramach strategii całej Grupy Unibep, Unidevelopment SA  wraz z Monday Development, będzie uczestniczyła w realizacji celów społecznych obejmujących m.in. konsekwentne działania na rzecz podnoszenia poziomu satysfakcji pracowników z warunków pracy, a tym samym wzrost wskaźnika ich zaangażowania i motywacji. Aktywność w kontekście społecznym całej Grupy Unibep będzie skupiała się również na rzeczywistym wprowadzaniu działań prośrodowiskowych, poprawiających jakość życia w otoczeniu budowanych obiektów oraz na tworzeniu programów społecznych, które pozytywnie wpłyną na lokalne społeczności. W ramach Grupy Unibep podejmowane będą też działania na rzecz wzmacniania organizacji poprzez budowanie przyjaznego środowiska pracy, otwartego na różnorodność, wolnego od wszelkich rodzajów mobbingu oraz dyskryminacji, w tym szczególnie ze względu na płeć i wiek. Grupa Unibep włoży również szczególny wysiłek, by zadbać o zrównoważony łańcuch dostaw.

 

Pełna treść dokumentu pn. „Strategia ESG. Perspektywa 2023-2025” znajduje się TUTAJ.