Logo Monday Development

Schyłek wakacji na inwestycji Fama Jeżyce

Nasza jeżycka inwestycja prezentuje się coraz piękniej! Na budynku kameralnym widać docelową elewację, wszystkie rusztowania zostały już bowiem zdemontowane. Zewnętrzna część większego budynku również powoli się odkrywa - trwają zaawansowane prace elewacyjne. Ich efekty widoczne są na fotografiach.

Ponadto trwają prace przy przebudowie ciepłociągu, dzięki którym budynki podłączone zostaną do sieci ciepłowniczej. Przy okazji tych prac na nowe wymienione zostaną stare rury sieci cieplnej na odcinku ok. 350 m. Wkrótce rozpocznie się także realizacja nowej ulicy Nad Seganką - docelowo połączy ona osiedle z ulicą Kościelną. Droga publiczna wraz z chodnikami, oświetleniem oraz nową siecią wodno-kanalizacyjną zapewni mieszkańcom Famy dogodną komunikację samochodową bądź pieszą.

W związku z tym, iż zakończenie budowy już niebawem, zapraszamy Państwa do przyjrzenia się usłudze wykończania mieszkań pod klucz.