PL | EN

Działalność firmy

Działalność Monday Development S.A. polega na zarządzaniu grupą kapitałową,
w ramach której realizowane są inwestycje deweloperskie. Teren działania spółki to Poznań i okolice. Działalność deweloperska obejmuje następujące obszary:

inwestycje mieszkaniowe,
inwestycje biurowe,
inwestycje gruntowe.

Monday Development S.A. prowadzi działalność poprzez spółki celowe (obecnie jest ich siedem). Jest to typowa struktura dla działalności deweloperskiej, umożliwiająca wydzielenie przychodów i kosztów poszczególnych inwestycji oraz zastosowanie podejścia ''Project finance'' w finansowaniu poszczególnych projektów inwestycyjnych.

Działalność operacyjna spółki prowadzona jest w ramach struktury funduszu inwestycyjnego zamkniętego o nazwie Monday FIZ, działającego w oparciu o ustawę o funduszach inwestycyjnych. Monday FIZ jest bezpośrednim właścicielem akcji spółek celowych, realizujących poszczególne przedsięwzięcia inwestycyjne. Struktura taka umożliwia stosowanie optymalizacji podatkowej w zakresie podatku CIT, polegającej na odroczeniu tego podatku do momentu wypłaty dochodów przez FIZ na rzecz Monday Development S.A., właściciela funduszu.

Historia Grupy MONDAY rozpoczyna się w roku 2003, kiedy to powstała spółka PKM sp. z o.o. W miarę dołączenia kolejnych projektów, powstały kolejne spółki celowe, które zostały wniesione do funduszu inwestycyjnego zamkniętego (obecnie Monday FIZ) w roku 2007.


Na potrzeby debiutu na Rynku NewConnect, w I kwartale 2010 roku wyodrębniono jedną spółkę jako spółkę matkę i nadano jej nazwę Monday Development S.A. W marcu roku 2010 wniesiono do niej wszystkie certyfikaty inwestycyjne, czyli całość funduszu i z nim całość biznesu operacyjnego grupy. Do tego czasu spółka nie prowadziła żadnej działalności.